VOV in Business

Diversiteit kan gezien worden als businesskans. Het inzetten van vrouwelijk talent is een brug tussen bedrijf en maatschappij. Immers als een organisatie een afspiegeling wil zijn van de samenleving dan draagt diversiteit bij aan een positief imago, maar vooral ook aan jouw succes.